ที่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง
เลขที่ 121 หมู่ 3 ตำบลม่วง
อำเภอบ้านม่วง
จังหวัดสกลนคร 47140
โทรศัพท์ 042 - 794230 โทรสาร 042 – 794230

Website : www. anubanpenchan.ac.th